Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid på eiendommen 13/31 i Meråker kommune, benevnt som Fagerlia felt 9.

Gjeldende reguleringsplan er vedtatt i 2008, men utbygging i henhold til planen er ikke startet.

Reguleringsarbeidet vil omfatte følgende:

  • Omregulering av byggeområder og adkomstveger inkludert annen nødvendig infrastruktur. Feltet skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg.
  • Gjennomføre konsekvensutredning for å vurdere tilrettelegging av andre typer hyttebebyggelse som f.eks rekkehytter/flere enheter pr tomt i deler av feltet, og øke utnyttelsesgraden pr tomt.
  • Estimert omfang i det nye planforslaget: Ca 40 enheter.

Dersom det på nåværende tidspunkt skulle være innspill til planarbeidet ber vi om en skriftlig uttalelse innen utløpet av uke 27-2021.

Innspill sendes helst pr epost til adressen: geotydal@tydalsnett.no eller eventuelt pr post til: GeoTydal AS, postboks 4, 7591 Tydal

Dokumenter:

Varsel om planoppstart_Fagerlia felt 9_Meråker kommune_høringsinstanser_04.06.2021 (PDF, 811 kB)