Varsel om oppstart av reguleringsarbeid i Fagerlia

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid i Fagerlia

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det oppstart av planarbeid for område felt F1 og F2 (jfr. kommuneplanens arealdel) i Fagerlia Meråker kommune. Forslagsstiller er grunneier; AS Meraker Brug.

Varsel om oppstart_F1 (PDF, 569 kB)

Varsel om oppstart_F2 (PDF, 506 kB)