Varsel om elgmerking i Trøndelag

Varsel om elgmerking i Trøndelag

Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil i forbindelse med elgforskningsprosjektet på skrantesjuke i Trøndelag, gjennomføre merking av inntil 15 elg fra helikopter. Dette vil foregå i løpet av noen dager i perioden 1.3.21 - 26.3.21.

Arbeidet vil foregå i kommunene Selbu, Tydal, Malvik, Trondheim, Meråker og Stjørdal. Aktiviteten vil i stor grad foregå i tilknytning til elg vi allerede har utstyrt med sendere tidligere år. Grunneiere som ikke ønsker at helikopter skal lande på sine eiendommer bes vennligst om skriftlig å gi beskjed om dette så snart som mulig. Kart med eiendommen inntegnet, eller gårds- og bruksnummer må vedlegges. Sendes til epost: firmapost@nina.no

 

Norsk institutt for naturforskning

firmapost@nina.no

v/ Christer Rolandsen

Postboks 5685 Torgard

7485 Trondheim"