Vaksinering i Meråker i uke 15 og 16

Vaksinering i Meråker i uke 15 og 16

Vaksineringen går framover i kommunen og vi har per 15. april vaksinert 451 personer med 1. dose, av disse er 86 helsepersonell. 177 personer har fått 2.dose. De siste ukene har leveransen på vaksinedoser økt noe. I uke 14 fikk vi 66 doser, i uke 15 får vi 84 doser og i uke 16 får vi 66 doser. Denne uken vaksinerte vi de i alderen ned ned til ca.71 år. Neste uke vil vi begynne med de siste i alderen 70 år og de første på 69 år.

Meråker kommune kaller inn via folkeregisterlisten og har gått nedover i aldersgruppene etter FHIs anbefalinger. Kommunen har vaksinasjonsdag på onsdager og vaksineringen foregår på Meråker samfunnshus. Alle som får time til vaksinasjon får dette enten via helsenorge eller sms. Dersom kommunen ser at noen ikke svarer på denne meldingen vil vedkommende bli ringt opp. Det sparer derimot kommunen for mye arbeid dersom man svarer når man får tilbud om time. Dette hjelper oss i planleggingen og vi slipper da å bruke mye tid på å ringe rundt å få timene bekreftet. 

Vi har i uke 15 kommet ned til 1950 årgangen samt vaksinert de i som er i kritisk/høy risikogruppe (prioritetsgruppe 4).

Vi har mottatt uttrekkslister fra fastlegene i Meråker kommune i forhold til de som er i gruppen kritisk/høy risiko og risikopasienter i alderen 18-64 år med fastlege i kommunen. Vi mottar også henvendelser fra legekontor utenfor kommunen i forhold til risikopasienter. For å sikre at alle får det tilbudet de skal ha, ønsker vi at: 

  • personer med underliggende sykdommer tilhørende risikogruppe 4 som ikke har mottatt innkalling tar kontakt med oss (se under for gjeldende diagnoser).
  • personer med fastlege i andre kommuner med disse sykdommene tar kontakt med oss.

Gjelder dette deg så ring oss på telefon 74 81 33 46 - alle hverdager fra 08.00-15.30

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper 4 (Kritisk/høy risiko): 

Organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift), Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom), Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

Det er mange henvendelser på vaksinetelefonen angående vaksinetype. Vi vaksinerer kun med Pfizervaksinen. Aztra Zeneca-vaksineringen er stanset i Norge og det vil komme en nasjonal redegjørelse om vaksinen i dag 15. april. 

Når du kommer til vaksinering skal du være frisk og uten symptom på sykdom.

Vaksineringen er gratis. 

Hvis du takker ja til vaksine, prioriter å ta den til oppsatt tid!

Ønsker du å følge med på statistikk vedrørende vaksinasjon kan dette gjøres via Koronavaksinasjons-statistikk FHI. Tallene kan avvike noe fra kommunens tall da det tar litt tid før nasjonale tall oppdateres.