Vaksinering av studenter

Vaksinering av studenter

Informasjon om vaksinering av studenter som har annen bostedskommune enn studiekommune.

Folkehelseinstituttet anbefaler at:

  • Studentene tilbys første dose i kommunen hvor de er folkeregistrert
  • Studentene tilbys andre dose i studiekommunen etter semesterstart dersom de ikke allerede er fullvaksinert - de dette gjelder må selv ta kontakt for andre dose på studiestedet.

Studenter som er folkeregistrert i Meråker og som skal studere utenfor vår region bes om å ta kontakt snarest på vaksinetelefon i Meråker kommune: 74 81 32 41