Vaksinering av studenter/elever - Meråker kommune

Vaksinering av studenter/elever

Vaksinering av studenter/elever

Informasjon om vaksinering av studenter som har annen bostedskommune enn studiekommune.

Folkehelseinstituttet anbefaler at:

  • Studentene tilbys første dose i kommunen hvor de er folkeregistrert
  • Studentene tilbys andre dose i studiekommunen etter semesterstart dersom de ikke allerede er fullvaksinert - de dette gjelder må selv ta kontakt for andre dose på studiestedet.

Studenter som er folkeregistrert i Meråker og som skal studere utenfor vår region bes om å ta kontakt snarest på vaksinetelefon i Meråker kommune: 74 81 32 41

 NYTT INNLEGG FRA KOMMUNEN 03.09.2021

Vaksinering av aldersgruppen 16-17 år i Meråker.
Meråker kommune starter med vaksinering av elever ved Meråker videregående skole neste uke, uke 36. Personer i samme aldersgruppe med bostedsadresse Meråker, men som studerer i andre kommuner vil mest sannsynlig få et tilbud i kommunen de studerer. Dersom du ikke får vaksine i den kommunen du oppholder deg så vil du få et tilbud i Meråker. Vi trenger da beskjed om dette. Ring vaksinetelefonen på 74813241.
Kommunen ønsker tilbakemelding innen 09.09.21