Vaksinering av dose 3 og oppfriskningsdose

Vaksinering av dose 3 og oppfriskningsdose

Dose 3 skal tilbys alle som har nedsatt immunforsvar og som er bekreftet av spesialisthelsetjenesten (sykehus lege).

Alle innbygger som er 65 år og oppover er anbefalt å ta en oppfriskningsdose av Covid vaksinen.

Mange har allerede fått en oppfrisknings dose, og flere har fått innkalling. Målet er at alle i denne aldersgruppen skal ha fått et tilbud i løpet av året 2021.

Vi ber pårørende om å være behjelpelig med å bekrefte time til personer som har behov for det.

Intervallen mellom dose 2 og 3 skal være minimum 5 måneder.

Vi har også startet med å tilby helsepersonell en oppfriskningsdose. De vil få innkalling fortløpende. For disse må ha gått minst 6 måneder fra de fikk dose 2 til de kan ta en oppfriskningsdose.

Alle over 18 til 65 år skal også få et tilbud om en 3.vaksinedose. Denne dose kan tidligst gis 6 måneder etter 2.dose. Det vil bli lagt en plan for dette etter anbefalinger fra FHI. Vaksineringen av denne aldersgruppen vil ikke starte før i januar 2022, og det vil komme informasjon om dette etter hvert.

NB: om du skal ta influensa vaksine må det gå minst en uke mellom de ulike vaksinene.

Har du spørsmål om vaksinering kan du ta kontakt på vaksinetlf.: 74 81 32 41 mellom kl. 09-15 på hverdager.