Trygghetsuka 2020 - uke 48

Trygghetsuka 2020 - uke 48

Du er invitert til Trygghetsuka 2020. Formålet med uka er å øke innbyggere, ansattes og frivilliges bevissthet og kunnskap om voldens omfang, årsaker, karakter og konsekvenser. Trygghetsuka er felles for alle kommunene i Værnesregionen, og er et samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag. Trygghetsuka er et ledd i kommunenes arbeid med å bekjempe vold i nære relasjoner, og er også et av tiltakene i den lokale handlingsplanen. Formålet med planen er å forene alle gode krefter og samordne kunnskap og tiltak slik at vi blir i best mulig stand til å forebygge, oppdage og handle.

Program for trygghetsuka 2020

Mandag 23. november:  Barn, unge og vold

  • 09.00-11.00: E-læringsprogrammene «Jeg vet» og «Snakke» ved Siri Leraand; RVTS Trondheim
  • 11.15-12.15: Informasjon fra NOKTrøndelag (tidligere SMISO) ved ansatte fra NOKTrøndelag

Sted: Kommunestyresalen, Stjørdal rådhus. Presentasjonen kan også følges digitalt. Det er plass til 25 stk i kommunestyresalen. For de som ønsker å være til stede der:

Påmelding til e-post: kari.m.christensen@stjordal.kommune.no innen 9. november 2020

Tirsdag 24. november

  • «Meld fra» - stand på ungdomsskoler og videregående skoler 

Onsdag 25. november

  • Slipp av informasjonsfilmer om ungdom og vold i nære relasjoner. 

Torsdag 26. november: Vold mot voksne og eldre

  • 10.00-11.30: Vold mot voksne og eldre ved Wenche Karin Malmedal, NTNU 
  • 12.15-13.15: Informasjon fra Krisesentrene i Trøndelag ved Inger Lise Svengård, Krisesenteret Verdal
  • 13.30-15.00: Hva med voldsutøver? Brøsetmodellen ved Anne Meisingset m fl, Brøset kompetansesenter

Foredragene kan følges digitalt.

                       Klikk for stort bilde