Tilfluktsrom

Tilfluktsrom

Dette er generell informasjon fra Sivilforsvaret og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som det alltid er nyttig  at befolkningen kjenner til.

Hva er tilfluktsrom?

Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. Tilfluktsrommene er inndelt i private og offentlige rom og er plasserte i de områder man i sin tid regnet med at behovet var størst.

Hvor mange tilfluktsrom finnes i Norge?

I Norge er det nesten 20 000 tilfluktsrom med plass til litt over 2,5 millioner mennesker. Det er cirka 19 000 private rom med cirka 2,2 millioner plasser og cirka 600 offentlige rom med 300 000 plasser. Dekningsprosenten på tilfluktsrom er cirka 48 prosent.

Hvorfor er det ikke nok tilfluktsrom til alle?

Det har aldri vært tilfluktsrom til alle i Norge. Tilfluktsrom skal også benyttes sammen med evakuering av befolkningen fra enkelte områder. Det skyldes av vi bor spredt i Norge, store kostnader for bygging, og en vurdering av at sannsynligheten for krig og luftangrep mot sivilbefolkningen var, og er liten.

Hvor lang tid tar det før man kan bruke tilfluktsrommene?

Tilfluktsrommene skal kunne tas i bruk som tilfluktsrom på 72 timers varsel. Sivilforsvaret har ansvaret for klargjøring og drift av de offentlige rommene, eier og bruker av private tilfluktsrom har tilsvarende ansvar for sine tilfluktsrom.

Bygges det tilfluktsrom i dag?

Det er ikke bygget tilfluktsrom siden 1998. Som beskyttelsestiltak for befolkningen er evakuering til trygge oppholds-steder et konsept under arbeid som vil utfylle og i mange tilfeller være mer treffende enn bruk av spesialbygde tilfluktsrom.

Hvor er tilfluktsrommene?

Det er kommunene som har ansvaret for å informere innbyggerne om hvor de offentlige tilfluktsrommene befinner seg. Alle de offentlige tilfluktsrommene, altså tilfluktsrom for mannen i gata, finner du på sivilforsvaret.no. I tillegg skal alle offentlige tilfluktsrom være skiltet fra gata. De private tilfluktsrommene er for dem som normalt oppholder seg på eiendommen eller bygget. Og det er eier eller bruker som er ansvarlig for å informere sine ansatte, elever, beboere og besøkende. 

Se offentlige tilfluktsrom i kart på nettsiden til dsb.no