Tilbudet om åpen barnehage ved Tollmoen opphører.

Tilbudet om åpen barnehage ved Tollmoen opphører.

Tilbudet åpen barnehage ved Tollmoen opphører fra og med 20.04.20 pga. smitteverntiltakene rundt covid-19. Ved en eventuell oppstart vil tidspunkt bli annonsert.