Spillemidler 2023

Spillemidler 2023

Det kan søkes om spillemidler til bygging av anlegg til idrett og friluftsliv.

Trøndelag fylkeskommune har stilt krav om et obligatorisk vedlegg, en sjekkliste, som skal følge spillemiddelsøknaden. Denne sjekklisten, og informasjon om søknadsprosessen forøvrig, finnes på trondelagfylke.no

Søker må fylle ut sjekklisten og sende til postmottak@meraker.kommune.no innen 1. august 2022.

Frist for å sende inn komplett spillemiddelsøknad er 1. oktober 2022

Mer informasjon: anleggsregisteret.no

Meråker kommune ønsker å minne om at å søke spillemidler kan være en langvarig prosess.