Spillemidler 2022 - Meråker kommune

Spillemidler 2022

Spillemidler 2022

Meråker kommune bistår gjerne med kommende års tildeling av spillemidler. Både nye og fornyede søknader har frist 1. oktober 2021.

For mer informasjon og søknadsskjema: www.anleggsregisteret.no
(NB! Tidligere godkjente søknader må hvert år fornyes inntil tildeling foreligger.)
 
FRIST: 1. oktober 2021
frode.aune@meraker.kommune.no

Meråker kommune
kulturadministrasjonen

 

 

Faktura sendes

Meråker kommune

SSOK v/ Frode Aune         

7530 MERÅKER