Spillemidler 2021

Spillemidler 2021

Meråker kommune bistår gjerne med kommende års tildeling av spillemidler. Både nye og fornyede søknader har frist 15. oktober 2020.

Spillemidler


For mer informasjon og søknadsskjema: www.anleggsregisteret.no

(NB! Tidligere godkjente søknader må hvert år fornyes inntil tildeling foreligger.)

 

FRIST: 15. oktober 2020

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Meråker kommune, sektor skole, oppvekst og kultur

Kontakt

Frode Aune
Konsulent
E-post
Telefon 74 81 32 34