Sommerstenging grustaket

Sommerstenging grustaket

Grustaket holder stengt i uke 30 og 31 grunnet ferieavvikling.

Det vil ikke bli mulighet for leveranse og henting av grus i dette tidsrommet.

Kontakt

Thomas Røe
Leder/virksomhetsleder
E-post
Telefon 909 11 124