SFO-plass skoleåret 2022-2023

SFO-plass skoleåret 2022-2023

For de som ønsker plass på skolefritidsordningen er søknadsfristen 15. mai 2022. Eleven er da garantert plass ved oppstart av det nye SFO-året 01.08. De som skal ha plass senere i SFO-året bør også søke innen denne fristen for å være garantert plass fra den dato de ønsker oppstart. 

Nytt av året - 12 timer gratis SFO for alle elever på 1.trinn fra høsten 2022

Stortinget har gjennom budsjettforliket mellom regjeringen og SV, vedtatt å innføre en moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO for alle elever på 1. trinn fra høsten 2022.

Gratis kjernetid er lagt inn på søknadskjema som dere finner på Vigilo via Meråker kommune sin hjemmeside. For de som har behov for flere timer enn 12, søker dere på det tilbudet dere trenger så vil 12 timer bli trukket fra ved fakturering.

Slik søker du plass på SFO

Søknad om opptak gjøres via elektronisk søknadsskjema. Logg inn i Vigilo foreldreportal for å søke på SFO

Søknadsfrist for garantert plass ved oppstart 01.08 er 15.mai. 

Veileder til å søke SFO-plass i Vigilo