Røde Kors inviterer til gratis sommerferie!

Røde Kors inviterer til gratis sommerferie!

I 2023 arrangerer Røde Kors "Ferie for alle" sommerferie for lavinntektsfamilier. 

Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene. 

Søknadsfristen er 01. mai.

Feriedestinasjon og tidspunkt

  • Uke 26: 26. juni til 01. juli. Teveltunet Fjellstue, Meråker.
  • Uke 27: 03. juli til 08. juli. Teveltunet Fjellstue, Meråker.
  • Uke 28: 10. juli til 15. juli. Teveltunet Fjellstue, Meråker.
  • Uke 29: 17. juli til 22. juli. Savalen Fjellhotell, Tynset.

Store deler av ferien foregår utendørs uansett vær og årstid. 
Både barn og voksne er med på mange varierte aktiviteter!

Hvem kan søke?

Alle barnefamilier kan søke på Ferie for alle. 

Ferieoppholdet er et tilbud til familier som har minst ett barn i barneskolealder. 

Hvordan søker vi?

For å være med på Ferie for alle må du kontakte ditt NAV-kontor:

Klikk her for kontaktinformasjon til NAV i Værnesregionen

Du kan også kontakte skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten, kommunen eller andre offentlige instanser.
Du kan ta kontakt enten via telefon eller e-post for å bli henvist til tjenesten du ønsker å ta kontakt med:

Telefon: +47 74 81 32 00
(Åpningstid: man.-fre. kl. 09:00 - 15:00)

E-post: postmottak@meraker.kommune.no


De vil hjelpe deg videre og sende inn selve søknaden på vegne av deg og familien din.