Renovasjon er en samfunnskritisk funksjon som ikke må stoppe opp

Renovasjon er en samfunnskritisk funksjon som ikke må stoppe opp

Meråker kommune viser til henstilling fra både Innherred renovasjon og Miljødirektoratet om at vi ikke må overbelaste den lokale gjenvinningsstasjonen.

Håndtering av avfall som kan gi problemer med lukt, skadedyr, smitteproblemer, brannrisiko eller annen risiko for helse og miljø, anses som en samfunnskritisk oppgave.

Renovasjonsordningen ber folk, så langt det er mulig, om å oppbevare avfall som normalt skal leveres til gjenvinningsstasjoner i egen bolig inntil forholdene normaliseres og det er bedre kapasitet for innlevering av avfall i den enkelte kommune.

https://ir.nt.no/2020/03/innherred-renovasjon-og-koronavirus/

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/mars-2020/miljodirektoratet-ber-folk-om-ikke-a-overbelaste-avfallsmottakene/