Pressemelding angående kommunestyremøte 25.01.21

Pressemelding angående kommunestyremøte 25.01.21

Meråker kommune arrangerte mandag 25.1.21 et fysisk kommunestyremøte.

På dette møtet som ble gjennomført i samfunnshuset var det til sammen 32 deltakere.

Dette møte var berammet før de siste nasjonale smitteverntiltakene ble iverksatt der begrensningen på 10 personer ved arrangement ble innført fra 21.1.21.

Dette ble ikke fanget opp av kriseledelsen i møte 24.1.21.

Smitteverntiltak var iverksatt og møtet ble gjennomført i et egnet lokale, men antallet i møtet oversteg maksantallet på 10 personer.

Ordfører vil sterkt beklage dette på vegne av kommunen.