Oppstart av skoler og barnehager til høsten

Oppstart av skoler og barnehager til høsten

Vi planlegger oppstart for gult beredskapsnivå, men målet er at vi til høsten er på grønt!

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell for nivåinndeling av smitteverntiltak i barnehage, skole og skolefritidsordning.

Trafikklysmodellen innebærer at helsemyndighetene avgjør om regioner eller kommuner skal være i kategorien grønn, gul eller rød, og dermed hvilke smittetiltak som til enhver tid skal gjelde. Hovedpoenget er at de smittereduserende tiltakene skal stå i forhold til smittesituasjonen. 

Tiltakene fra gjenåpningen og fram til starten av juni har vært på rødt nivå. Fra og med 2. juni ble tiltakene i barnehager og skoler nedjustert til gult nivå. Det vil si at dagens rutiner og systemer videreføres gjennom hele sommeren dersom smittesituasjonen ikke forverrer seg.

Planlegger for gult nivå til skolestart

Meråker kommune planlegger oppstart av skole og barnehager til høsten basert på gult nivå, med lokale tilpasninger helt ned på klassenivå. På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Barnehagene og skolen må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever.

Det vil komme informasjon fra den enkelte styrer og rektor dersom det blir endring i smittevernreglene.

Målet er grønn status til høsten - begrens smittespredning gjennom sommeren!

Vi håper at det fortsatt er lav smitte i regionen vår til høsten. Målet vårt er at vi så snart som mulig kan drifte skolen vår og barnehagene basert på grønt nivå. Det vil si normal drift. Vi gleder oss stort til vi igjen kan tilby en normal hverdag for barn og ungdom i våre barnehager og på skolen.

For at vi til høsten skal kunne gå over til grønt nivå og normal drift er det viktig at vi alle bidrar med å begrense smittespredningen i sommer. Det gjør du enkelt ved å etterleve noen få, men viktige smitteverntiltak:

  • Hold avstand til andre – minst 1 meter
  • Hold deg ren på hendene og unngå å ta deg i ansiktet
  • Host i papir eller i albuen
  • Hold deg hjemme hvis du er syk 

Forklaring av de ulike nivåene

Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser, og renholdsrutiner med forenklede ekstratiltak.

På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Renholdsrutiner med smitteverntillegg.

På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre. Renholdsrutiner med smitteverntillegg.