Oppheving av skjenkestopp

Oppheving av skjenkestopp

Fra midnatt natt til fredag 22. januar opphører den nasjonale skjenkestoppen. 

Meråker kommune vil følge de nasjonale føringene og vil ikke ha noen lokale tiltak opp mot dette. Å følge de nasjonale føringene vil si at det fortsatt er skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kan også kun skje i sammenheng med matservering.