Offentlig ettersyn av budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025

Offentlig ettersyn av budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025

Formannskapet har i møtet 25. november behandlet forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 og innstillingen er nå lagt ut offentlig.

I henhold til Kommuneloven § 14-3 fjerde ledd skal innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den.

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 skal endelig behandles og vedtas i kommunestyret 13. desember 2021.

 

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025. (PDF, 5 MB) 

Kommunedirektørens tilleggsnotat av 17.11.2021 (PDF, 252 kB)

 

Særutskrift av Formannskapets behandling 25.11.2021. (PDF, 250 kB) 

 

Har du innspill eller merknader til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025? Da vil vi gjerne høre fra deg.

 

Send inn innspill snarest og senest innen 12. desember til e-post: postmottak@meraker.kommune.no.

 

Saken behandles i kommunestyrets møte 13 desember 2021 kl. 18.00. Møtet overføres direkte på kommunens facebookside. (https://nb-no.facebook.com/merakerkommune/ )