Offentlig ettersyn av budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024

Offentlig ettersyn av budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024

Formannskapet har i møtet 25. november behandlet forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 og innstillingen er nå lagt ut offentlig.

I henhold til Kommuneloven § 14-3 fjerde ledd skal innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret behandler den.

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 skal endelig behandles og vedtas i kommunestyret 14. desember 2020.

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024.

Særutskrift av Formannskapets behandling 25.10.2020.

 

Har du innspill eller merknader til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Send inn innspill snarest og senest innen 13. desember til e-post: postmottak@meraker.kommune.no.

 

Saken behandles i kommunestyrets møte 14 desember 2020 kl. 1800. Møtet overføres direkte på kommunens facebookside.