Nytt kollektivtilbud fra 7 august - Meråker kommune

Nytt kollektivtilbud fra 7 august

Nytt kollektivtilbud fra 7 august

Lørdag 7. august starter det nye kollektivtilbudet med buss og fleksibel transport i Trøndelag.
Sammen med tog vil dette utgjøre det totale kollektivtilbudet i ditt område.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme enkelte justeringer i tilbudet frem mot oppstarten 7. august. Dette oppdateres fortløpende på atb.no/trondelag
Slik reiser du
Når du skal reise i, eller til og fra Meråker, kan du bruke tog i kombinasjon med fleksibel transport. I tillegg kan du reise med skolelinjer som også fungerer som lokallinjer.
Fleksibel transport
For å reise kollektivt til og fra holdeplass kan du bestille fleksibel transport. Billettprisen er den samme for buss og fleksibel transport. Fleksibel transport er åpen for alle reisende. Bestill fleksibel transport på telefon 02867. Les mer om soner og annen informasjon om fleksibel transport på atb.no.
Dette blir nytt fra 7. august
• Fleksibel transport til og fra utvalgte avganger på linje 670 Stjørdal - Meråker på hverdager, og til og fra avganger på Meråkerbanen på Meråker stasjon i helg. I tillegg kan du bestille transport til og fra Meråker sentrum fra Kluksdalen, Reinå, og Teveldalen/Kopperå to ganger i uka tur/retur innenfor en gitt åpningstid.
Nye busser
I august kommer nye og komfortable busser på alle linjer. Mange av bussene får sanntidsskjerm som viser neste holdeplass, i tillegg til annonsering over høyttaler om bord.
Ny app AtB
Appen AtB er utviklet spesielt for reisende i Trøndelag og skal etter hvert dekke alle behov du måtte ha som reisende. AtB Reise vil avsluttes 1. juli og erstattes av appen AtB for reiseplanlegging. På sikt vil den også erstatte AtB Mobillett for billettkjøp. Du vil med andre ord få alt du trenger til å planlegge og gjennomføre en reise i én og samme app. Les mer på
atb.no/AtB-app eller kontakt oss på telefon 02820.

AtB AS
Post- og besøksadresse: Prinsens gate 39, 7011 Trondheim
Fakturaadresse: AtB AS 880013 c/o Visma Services Norge AS, Postboks 1560, 7435 Trondheim
Telefon: 478 02 820 – Epost: atb@atb.nowww.atb.no
Org. nr.: 994686011
2 av 2