Ny tildeling av kommunale kompensasjonsmidler til lokale bedrifter i Meråker

Ny tildeling av kommunale kompensasjonsmidler til lokale bedrifter i Meråker

KMD (Det Kongelige Kommunal- og Moderniseringsdepartementet) har gjennomført to nye tildelingsrunder til kommunene i desember

I den første kompensasjonsrunden i desember (5. kompensasjonsrunde) var det to tildelingskriterier; Det første kriteriet var at kommunen ikke mottok midler i 4. kompensasjonsrunde. Dette kriteriet oppfylte Meråker. Det andre tildelingskriteriet var at minst 2,5% av alle ansatte i kommunen måtte være ansatt i servering. Dette kravet oppfyller ikke Meråker med kun 6 registrert ansatte i denne kategorien av totalt 907. Kommunen fikk derfor heller ikke tildelt kompensasjonsmidler i runde 5.

I 6. kompensasjonsrunde rett før jul var rammen til kommunene på totalt 500 millioner kroner. Alle kommuner fikk da kr. 250 000,- i grunnbeløp. De øvrige 411 millioner kroner fordeles etter antall ansatte i serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører i 1. kvartal 2021. Meråker ble på bakgrunn av disse kriteriene tildelt en total ramme for lokale bedrifter på kr. 332 000,-.

Midlene vil så raskt som mulig bli gjort søkbare gjennom www.regionalforvaltning.no der lokale kriterier også vil bli kunngjort.