Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Hvem kan søke om dette tilskuddet?

  • Offentlige instanser
  • Private aktører
  • Frivillige organisasjoner

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 13.desember 2019

Ytterligere informasjon

Informasjon og søknadsskjema

Ta kontakt med kulturadministrasjonen for veiledning og bistand.

Meråker kommune

Frode Aune

Kontakt

Frode Aune
Konsulent
E-post
Telefon 74 81 32 34