Nå kan pasienter på sykehjem, og beboere i kommunale omsorgsboliger og Søgardsjalet 2 igjen få besøk av sine pårørende

Nå kan pasienter på sykehjem, og beboere i kommunale omsorgsboliger og Søgardsjalet 2 igjen få besøk av sine pårørende

Etter å ha hatt besøksforbud en god stund åpner vi nå for at pasienter på sykehjemmet og beboere i omsorgsboliger kan få besøk av sine nærmeste. Dette gjelder pasienter/beboere som ikke er smittet. Dersom sykehjemmet får et smitteutbrudd vil det ikke bli mulig å komme på besøk. På sykehjemmet skal besøk skje etter avtale med avdelingene. 

Generelle kriterier for alle besøk

 • Ikke kom på besøk dersom du ikke føler deg frisk – ta heller en telefon eller videosamtale. Det gjelder uansett infeksjonssykdommer.
 • Ikke kom på besøk dersom du har vært utenfor Norge de siste 14 dager.
 • Ikke kom på besøk hvis du er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist smitte med koronavirus. 

Etterhvert som samfunnet åpner opp, blir det ekstra viktig å passe på sikkerheten overfor risikoutsatte grupper som eldre på sykehjem og i omsorgsboliger.

Viktige rutiner som må følges ved besøk til beboere/pasienter:

 • Utfør håndhygiene før du går inn på avdelingen/leilighetene. Spritdispenser fins utenfor døra til alle avdelinger og ved innganger til omsorgsboliger. 
 • Også ved utendørs besøk skal håndhygiene utføres. 
 • Hold en meter avstand til pasienter og ansatte, dette gjelder både inne og ute.   
 • For pasienter på sykehjemmet: Når pasient bruker rullestol er det pleier som skal trille denne. 

Meråker sykehjem

Besøk bør fortrinnsvis skje utendørs men vi åpner også for muligheten til å ta imot besøk på egnede fasiliteter på avdelingen.

Ring før du kommer på besøk

Besøk må avtales på forhånd ved at du ringer til avdelingen. Hver avdeling kan bare ha besøk av en pårørende om gangen, men tilhører dere samme husstand (f.eks. sønn og svigerdatter) kan dere være to.

Hvor lenge kan jeg være på besøk?

I utgangspunktet kan du være på besøk så lenge besøkstiden varer, men om flere pasienter får forespørsel om besøk på samme dag må vi sette begrensninger på tiden. Dette vil du isåfall få beskjed fra ansatte på avdelingen. 

Besøkstidene er på følgende tidspunkt:

 • 12.30 - 14.00
 • 16.00 - 18.00

Telefonnummer til avdelingene

 • Langtidsavdelingen: 74 81 33 02
 • Korttidsavdelingen: 74 81 33 03
 • Aldersdementavdelingen: 74 81 33 04

Når du kommer på sykehjemmet (hovedinngang) for ditt avtalte besøk må du ringe avdelingen og varsle at du har kommet. Da vil en pleier komme å hente deg og vise deg hvor dere skal oppholde dere under besøket. Pårørende skal ikke oppholde seg i fellesareal.

Søgardsjalet 2

Beboere i Søgardsjalet 2 skal fortrinnsvis ta i mot besøk i egen bolig. 

Gå inn via verandadør, eller via nærmere avtale med ansatte. 

Telefonnummer:

 • Ansvarsvakt: 930 09 026
 • Enhetsleder:459 72 815

Øvrige omsorgsboliger (trygdeboliger og Søgardsjalet 1

Det bes om at besøk foregår i beboernes egne leiligheter, og ikke i fellesareal. 

Vi anmoder om at kun en person om gangen drar på besøk. Leilighetene er små og det blir vanskelig å holde avstand dersom mange om gangen er på besøk. 

Telefonnummer:

Hovedtelefon hjemmesykepleien: 93 00 90 25