Nå blir det full bredbåndsdekning i Meråker

Nå blir det full bredbåndsdekning i Meråker

Husstandene i Stordalen, Torsbjørkdalen, Teveldalen og noen restområder i Meråker sentrum står for tur.

 

Det betyr at også bedrifter i disse områdene vil kunne koble seg opp til en framtidsrettet  bredbåndsløsning.

Tilbudet er muliggjort gjennom et samarbeid med Holtålen og Høylandet kommuner. Sammen med Meråker er det definert et pilotprosjekt for full bredbåndsdekning i distriktene som har fått svært positiv mottakelse på fylkesnivå.

Våre gjenstående områder har fått tilsagn om støtte fra Fylkeskommunen. Meråker kommune har allerede bevilget penger til kommunal egenandel.

Kontraktene vil bli lyst ut på vårparten 2022, og håpet er at utbyggingen kan ferdigstilles i 2023/24.

Når Brennbakkan-Dalådal og Gudå ferdigstilles om noen strakser, ser det ut som om målet om bredbåndsdekning til (nesten) alle husstander i kommunen er innen rekkevidde.