Møte 18.11.2021 på Teams for politikere og andre interesserte

Møte 18.11.2021 på Teams for politikere og andre interesserte

Budsjett og økonomiplan - handlingsrom og mulige konsekvenser av tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2022

Kommunedirektøren ønsker velkommen til møte for politikere og andre interesserte 18. november på Teams.

På møte vil det kun være representanter i kommunestyret som gis anledning til å stille spørsmål. Dette for at disse skal kunne få belyst/stilt spørsmål om de tema som for dem er viktig før de skal fatte beslutninger vedørende budsjettet. Alle som ønsker er likevel velkommen til å lytte på framlegg og debatt.

Lenke til pålogging er her.