Midlertidig stenging av eiendomsregister og grunnbok

Midlertidig stenging av eiendomsregister og grunnbok

Siste halvdel av desember 2019 stenger eiendomsregister (matrikkelen) og grunnbok i hele landet

Du kan bli berørt dersom:

  • du eier en eiendom, og vurderer å søke om å dele denne i to eller flere eiendommer
  • vil selge en del av eiendommen som tilleggsareal til naboen din
  • vil måle opp eiendommen din (klarlegge grenser)
  • skal kjøpe eller selge eiendom, eller representerer en som skal gjøre dette
  • skal seksjonere en eiendom (dele opp en bygning i flere eierseksjoner, slik at flere kan eie hver sin del av bygningen)
  • tinglyse rettigheter i eiendom (for eksempel veirett)

For utfyllende informasjon, se Kartverkets sider