Meråker sykehjem er igjen åpent for besøk

Meråker sykehjem er igjen åpent for besøk

Meråker sykehjem er igjen åpent for besøkende. Vi har fortsatt besøkstid, så husk å ringe avdelingen og gjør en avtale før du kommer.

Du vil bli stilt en del spørsmål slik at vi er sikre på at du som besøker oss er frisk før du kommer inn på besøk.
Besøkstidene er på følgende tidspunkt:

  • 12.30 - 14.00
  • 16.00 - 18.00

Telefonnummer til avdelingene:

  • Langtidsavdelingen: 74 81 33 02
  • Korttidsavdelingen: 74 81 33 03
  • Aldersdementavdelingen: 74 81 33 04