Meråker rådhus åpner 02. juni for publikum

Meråker rådhus åpner 02. juni for publikum

Kunder som trenger tjenester fra avdelinger på rådhuset kan igjen besøke oss, men det må bestilles time hos saksbehandler.

Husk at det er likevel mange tjenester som kan løses uten å besøke oss via personlig oppmøte. Ta kontakt på telefon 74 81 32 00 eller på e-post postmottak@meraker.kommune.no for å avtale digitalt møte med oss. Via våre digitale løsninger kan vi veilede deg i mange søknadsprosesser. På denne måten sparer du tid når du skal søke tjenester hos oss.

Ved besøk på rådhuset: NB! Avtal time på forhånd

Skulle du likevel ha behov for å møte oss på rådhuset, så må du avtale time med en saksbehandler på den avdelingen du vil besøke. Ring oss på 74 81 32 00 for å avtale time eller direkte til saksbehandler.

Du må være helt frisk for å møte oss

Mange av oss på rådhuset ivaretar samfunnskritiske funksjoner. Vi må unngå at det oppstår smitte her hos oss. Du må derfor ikke ha symptomer på forkjølelse når du besøker oss.

Dette gjør du når du kommer til rådhuset

  • Du må gå inn hovedinngangen til rådhuset. Har du bestilt time venter du der til saksbehandler henter deg. Trenger du hjelp til å bestille time kan ansatte i infotorget hjelpe deg med dette.
  • Alle besøk blir registrert. 
  • Saksbehandler tar deg med inn på et egnet rom/kontor, der smitteverntiltak er ivaretatt.
  • Etter møtet er ferdig vil saksbehandler følge deg tilbake til utgangen. 

Velkommen til oss på rådhuset!