Meddommer - Meråker

Meddommer - Meråker

Meråker kommune søker kandidater som er interessert i å være meddommer eller skjønnsmedlem i perioden 2025-2028.

Frist for å vise interesse er 5 april 2024.

Det skal også velges personer til jordskifteretten og skjønnsutvalget. Krav til alder og kvalifikasjoner varierer noe. Mer informasjon på Domstol.no

Hva er en meddommer?

Meddommere er innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. En meddommer, lekdommer, er altså en ikke juridisk utdannet person. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt flere ganger i året. De fleste rettssakene varer fra én til tre dager, selv om noen saker kan vare noe lengre.

Vervet som meddommer i tingretten eller lagmannsretten innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Hvem kan være meddommer?

Som meddommer i lagmannsretten og tingretten kreves det ingen spesielle kunnskaper, men du må være mellom 21 og 70 år den 01.01.2025, ha god vandel og være bosatt i Meråker kommune.

Samme person kan ikke velges til både å sitte i utvalget til lagmannsretten og til tingretten, jf. dl § 68 siste ledd. Men for øvrig kan alle ulike kombinasjoner velges. For eksempel kan samme person være meddommer både i tingretten og jordskifteretten. Vedkommende kan i tillegg være skjønnsmedlem.

Meld din interesse og oppgi noen enkle opplysninger