Ledig stilling Meråker menighetsråd/sokn

Ledig stilling Meråker menighetsråd/sokn

Meråker menighetsråd/Meråker sokn har ledig 100% stilling som kirkegårdsarbeider/kirketjener fra 1. november. 
Stillingen er primært knyttet til gravlundene, men innbefatter også drift og vedlikehold av bygg, og enkelte kirketjeneneroppgaver på helg i forbindelse med gudstjenester og vielser. 

Meråker menighet har tre kirkegårder, tre kirker og syv andre bygninger.

Søke på stillingen

Ønsker du mer informasjon om stillingen, klikk her: Kirkegårdsarbeider - Meråker menighet (kirken.no)

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: 

Kirkeverge Solveig Madslangrud: 748 13 355

Einar Kolden: 975 87 207 

Søknad med CV og referanse sendes på e-post til: krikekontoret@meraker.kommune.no

Søknadsfrist: 18. august 2024