Kunngjøring - Reguleringsplan Kirkebyfjellet - vedtak

Kunngjøring - Reguleringsplan Kirkebyfjellet - vedtak

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-12 har Meråker kommunestyre i møte 31.08.2020, vedtatt følgende reguleringsplaner med tilhørende plankart, bestemmelse og beskrivelse; saknr 54/20, Reguleringsplan Kirkebyfjellet. Planid: 2019002. 

Vedtatt reguleringsplan Kirkebyfjellet
Tittel Publisert Type
699767_vedlegg - 2b. Bestemmelser word 3.3.20

10.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 699767_vedlegg - 2b. Bestemmelser word 3.3.20.pdf
699767_vedlegg - ILLPLAN-03032020

10.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 699767_vedlegg - ILLPLAN-03032020.pdf
699767_vedlegg - Forenklet KU

10.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 699767_vedlegg - Forenklet KU.pdf
699767_vedlegg - 2020-03-03 Plankart-A3-L

10.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 699767_vedlegg - 2020-03-03 Plankart-A3-L.pdf
699767_vedlegg - 2020-2-2 Planbeskrivelse

10.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 699767_vedlegg - 2020-2-2 Planbeskrivelse.pdf
Kart masterplan kirkebyfjellet

10.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kart masterplan kirkebyfjellet.pdf
Særutskrift Planid 2019002 Reguleringsplan Kirkebyfjellet - vedtak

10.09.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Særutskrift Planid 2019002 Reguleringsplan Kirkebyfjellet - vedtak.pdf

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen. Eventuelle klager sendes til Meråker kommune  innen 3 – tre –uker fra kunngjøringsdato.

E-post: postmottak@meraker.kommune.no

Postadresse: Meråker kommune, Rådhusgata 7, 7530 MERÅKER

Merk klagen med plan-ID for berørt plan.