Kulturmidler 2022

Kulturmidler 2022

Meråker kommune deler ut støtte til lag og foreninger i form av kulturmidler. Alle lag og foreninger i Meråker oppfordres til å søke innen søknadsfristen 1. april.

Søknad og vedlegg skal sendes via elektronisk skjema 

 

Vedlegg til søknaden:

Revidert årsregnskap for foregående år (2021)

Vedtatt årsmelding for foregående år (2021)

Vedtatt budsjett for inneværende år (2022)

 

FRIST: 1. april 2022

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

mary.ann.myhre@meraker.kommune.no