Kulturmidler 2021

Kulturmidler 2021

Meråker kommune deler ut støtte til lag og foreninger i form av kulturmidler. Alle lag og foreninger i Meråker oppfordres til å søke innen søknadsfristen 1. april.

Søknad og vedlegg skal sendes på elektronisk skjema 

Vedlegg til søknaden:

· revidert årsregnskap for foregående år (2020)

· vedtatt årsmelding for foregående år (2020)

· vedtatt budsjett for inneværende år (2021)

 

FRIST: 1. april 2021

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

91726723 / frode.aune@meraker.kommune.no