Kulturmidler 2020

Kulturmidler 2020

Meråker kommune deler ut støtte til lag og foreninger i form av kulturmidler. Alle lag og foreninger i Meråker oppfordres til å søke innen søknadsfristen 15.mars.

Hvordan søker jeg?

Du søker på kulturmidler ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema. 

Søknadsskjema kulturmidler

Følgende dokumenter må legges ved søknaden:

  • revidert årsregnskap for foregående år (2019)
  • vedtatt årsmelding for foregående år (2019)
  • vedtatt budsjett for inneværende år (2020)

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 15.mars 2020

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt for mer infomasjon. 

Kulturkonsulent Frode Aune

Telefon: 917 26 723

mailadresse: frode.aune@meraker.kommune.no