Kommunens postføring i uke 18

Kommunens postføring i uke 18

På grunn av overgang til nytt saksbehandlersystem i kommunen vil det ikke føres inngående post i uke 18. Nytt system tas i bruk mandag 9. mai. Fra denne dato vil post føres som normalt, men det vil kunne være etterslep fra denne uken.

Kommunen håper på forståelse for dette.