Kommunekompasset 2022

Kommunekompasset 2022

Kommunekompasset er en undersøkelse som evaluerer kommunal forvaltningspraksis. 

I Meråker kommune ble denne evalueringen gjennomført høsten 2022, og rapporten fra denne evalueringen gir en oversikt over de områdene kommunen har god forvaltningspraksis, og områdene der vi har forbedringspotensial. 

Rapporten som beskriver Meråker kommune sammenlignet med "idealkommunen" og andre kommuner som har gjennomført kartleggingen, ble lagt frem i formannskapet 01.12.2022 og for kommunens ledere 05.12.2022. 

Resultatene for Meråker kommune er litt over middels sammenlignet med alle kommunene som har gjennomført evalueringen. Sammenlignet med kommunene med mindre enn 5000 innbyggere, har Meråker kommune en noe bedre plassering. 

I oppfølgingen av prosessen med å vurdere hvilke områder kommunen skal prioritere innsats for forbedring, er det viktig at vi har en god samhandlende prosess mellom ledere, politikere, ansatte, tillitsvalgte og brukere. Dette skal resultere i en helhetlig utviklingsstrategi for en periode fremover, som behandles politisk og følges opp.
Prosessen med utviklingsstrategien vil foregå i første halvdel av 2023, og vil inngå som en del av mål- og strategiarbeidet til behandling i juni 2023. 

Rapporten fra Kommunekompasset 2022 finner du her:

Meråker kommune Kommunekompass (PDF, 2 MB)