Kommunal kompensasjonsordning 2021

Kommunal kompensasjonsordning 2021

Meråker kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementet blitt tildelt kommunale kompensasjonsmidler til støtte for lokalt næringsliv.

Mer informasjon og søknadsskjema