Kokepåbud for abonnenter på Teveldal

Kokepåbud for abonnenter på Teveldal

 Det er innført kokepåbud for abonnenter av drikkevann fra det kommunale anlegget på Teveldalen etter funn av e.colie og koliforme bakterier. 

 Påbudet gjelder inntil nye prøver er ok. De dette gjelder er varslet via sms. Ny varsling vil bli gitt når drikkevannet er friskmeldt.

Det er satt ut en container med drikkevann ved pumpestasjonen ved E14 på Teveldalen for de som er berørt av kokepåbudet.