Kartverket skal flyfotografere

Kartverket skal flyfotografere

De nærmeste månedene kan du se personer som maler hvite firkanter på bakken. Ta godt imot landmålerne, og la merkene være i fred. Disse merkene skal brukes når Kartverket skal flyfotografere kommunen. 

Uventede gjester på besøk?

Nei, du vil ikke få folk med landmålingsutstyr og malingsspann i neven inn i hagen din. Huset og hagen får du ha i fred. 

Men: Eier du en vei eller annet egnet sted for signalering, kan det hende du får gjester på din eiendom. 

Matrikkelloven gir lovfestet rett til å plassere signaler på privat og offentlig grunn. Du skal kunne regne med at de tar hensyn når de jobber.

Klikk her for å se Matrikkelloven

Ekstra mange nye merker i år

En ny standard med nye kvalitetskrav gjør at mange eksisterende fastmerker ikke kan brukes lenger. Det betyr enda flere nymalte hvite firkanter rundt om i landet i år, også i Meråker.

Fastmerkene er hvite firkanter, enten hvitmalte eller i form av plater montert på bakken. Merkene markeres også med en tydelig ramme rundt. Fastmerkene plasseres på flat og fast grunn, uten forstyrrende vegetasjon. Slik får flyet fri sikt inn til den hvite firkanten, og det er klart til å kartlegge.

I utmark er fastmerket ofte en bolt i fast fjell. Ute på et jorde plasseres for eksempel en hvit papplate som midlertidig festes i jorda. 

Alle fastmerkene må plasseres der det er hensiktsmessig for kartleggingen. Plasseringen er planlagt på forhånd, men noen tilpasninger må landmålerne gjøre i felt. 

Illustrasjonsfoto av signalert punkt på gangvei - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto av signalert punkt på gangvei. Marianne Fagerland Kjelstad, Kartverket

Takk for hjelpen!

Det er svært viktig at fastmerkene får være i fred. 

Takk for at du ikke dekker til, flytter på eller ødelegger de hvite firkantene. Dette er fellesskapets ressurser i arbeid, og vi vil alle nyte godt av å ha oppdaterte kart når landmålerne er ferdige. 

Her skal det fotograferes

Kartverkets virksomhet innen flyfoto til lands er i hovedsak delt i to aktiviteter. Det ene skjer gjennom Geovekst-samarbeidet, der 16 600 km skal fotograferes i 2023. 

Klikk her for mer informasjon om kartleggingsprosjekt i Trøndelag

Klikk her for mer informasjon om Geovekst-samarbeidet

Den andre aktiviteten er den rullerende fotograferingen som skjer over hele landet. Der skal 71 800 km2 fotograferes i 2023. 

Klikk her for å se områdene som skal fotograferes i 2023

Hvis du ønsker å se huset ditt fra oven, finner du dette på Norge i bilder. Her kan du også bla deg gjennom ulike bilde-lag som viser flyfoto fra ulike tidsepoker.

Klikk her for å se Norge i bilder