Jaktrapport for Kommuneoverenskomsten

Jaktrapport for Kommuneoverenskomsten

Minner om at fristen for å levere rapport for jakt- og fiskesesongen 2021/2022 er 1.april

Selv om du ikke har jaktet eller fisket, skal rapport leveres.

Det er nå mulig å levere rapporten digital

Elektronisk skjema