Jakt på kommuneoverenskomsten 21-22 - Meråker kommune

Jakt på kommuneoverenskomsten 21-22

Jakt på kommuneoverenskomsten 21-22

Ved jaktstart den 10. september gjelder følgende for forvaltning og administrasjon av kommuneoverenskomsten jaktsessongen 2021/2022:

Jaktsesong:

Det er ikke besluttet begrensninger på jaktsesongen på li- og fjellrype eller skogsfugl, men det kan i løpet av jaktsesongen bli innført andre bestemmelser.

Jaktkvote:

Lirype: Dagskvote pr. jeger er 4 fugler

Fjellrype: Dagskvote pr. jeger er 6 fugler

Skogsfugl: (orrfugl, storfugl og jerpe): Dagskvote pr. jeger er 2 fugler

Samlet dagskvote pr. jeger: Samlet maksimalt 6 fugler pr. jeger pr. dag

Kvoten er dagskvote og personlig, og kan ikke overføres fra dag til dag, eller til andre personer. 

Eventuelle forandring av kvotebestemmelser gjennom sesongen, eller endring av jaktsesong vil bli informert gjennom kommunes hjemmeside, Facebook, og annonsert i Meråkerposten.

Det er jegernes plikt å holde seg informert om og overholde gjeldende bestemmelser.