Innspillsskjema til rulleringen av kommuneplanens arealdel (KPA) 2024-2036

Innspillsskjema til rulleringen av kommuneplanens arealdel (KPA) 2024-2036

Her finner du innspillsskjemaet som er laget i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens arealdel 2024-2036.

Alle innspill til arealplanen skal formuleres gjennom å bruke innspillsskjemaet. Informasjonen fra innspillsskjemaene vil være viktig for videre saksgang og når vi skal prioritere innkomne innspill.

 

Husk å fylle ut alt på begge sidene (totalt 2 sider):

Innspillsskjema (DOCX, 21 kB)

 

Mer info om innspillsskjemaet finner du her.

Frist for å komme med innspill til kommuneplanens arealdel: 5. februar 2023.