Innføring av obligatorisk testing ved innreise til Norge fra 2 januar

Innføring av obligatorisk testing ved innreise til Norge fra 2 januar

Meråker kommune tester innreisende til Norge på egen teststasjon på Teveldalen.

Åpningstid:

Vi er åpen fra 08-22 hver dag. 

Utenom vår åpningstid henstilles passerende til å få tatt test i oppholdskommunen sin innen 24 timer. 

 

Skal du reise inn til landet er det viktig at du setter deg inn i de reglene som til enhver tid gjelder.

Les mer på helsenorge.no