Informasjon om nye bruer som krysser jernbanen

Informasjon om nye bruer som krysser jernbanen

I forbindelse med elektrifisering av Meråkerbanen er det bygget nye bruer over jernbanen ved Kvernmoen og i Kopperå.

Brua i Kopperå er ferdig, men veien inn på brua er ikke ferdigstilt.

Det vil bli satt opp foreløpig sikring på veiskråningene. Veifundamentet ut fra massene som er brukt i Kopperå, krever at det må få sette seg før det kan ferdigstilles. Ferdigstilling med asfalt og autovern vil bli fullført vår/forsommer 2023. Avkjøring/kryss inn til Stasjonsområdet er ikke ferdig. Riving av gamlebrua begynner 7.7.2022

Ny bru ved Kvernmoen vil åpne i uke 32, og gamlebrua vil bli revet etter ny bru er tatt i bruk. Kjøring med semitrailer/vogntog fram til ny bru åpnes er ikke mulig.