Hva kan du gjøre for å beskytte deg ved en atomulykke?

Hva kan du gjøre for å beskytte deg ved en atomulykke?

Direktoratet for strålevern om atomberedskap har laget en plakat for hvordan man skal forholde seg ved en eventuell atomulykke/hendelse.

Plakaten finner du her.

Kommunen opplever spørsmål omkring jodtabeletter. 

Kriseutvalget for atomberedskap anbefaler at alle kommuner har jodtabletter tilgjengelige for alle barn, unge under 18 år, gravide og ammende i sin kommune. 

Meråker kommune har lager av slike tabeletter til aktuelle grupper. Disse er fordelt til skoler og barnehager. I tillegg har vi et lite lager som kan fordeles til de andre innenfor aktuelle gruppe.

Jodtabletter er et aktuelt beskyttende tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod, og det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod.

Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer over 18 år er selv ansvarlig for å skaffe seg slike tabeletter om man ønsker å ha det i beredskap. Det er viktig å presisere at jodtabeletter kun skal tas etter råd fra myndighetene.