Husk båndtvangen

Husk båndtvangen

og kjør varsomt der det går beitedyr

På vegne av fugle- og dyreliv samt beitenæringene i bygda må vi minne om båndtvangen.

Gjentatte hendelser i Dalådalen og ved Funnsjøen har medført dyrelidelser og økonomisk tap. Det er lov å være uheldig, men det er ulovlig og ikke varsle. Saker som ikke varsles blir anmeldt.

Vis hensyn og omtanke, og kjør forsiktig og husk båndtvang.