Hovedopptak SFO 2021/2022

Hovedopptak SFO 2021/2022

Søknadsfrist for opptak ved Meråker SFO er 01.04.21

Lenke til søknadsskjema finner du her

Det anbefales at nettleseren man bruker i forbindelse med søknaden bør være Chrome.

Er det problemer med søknadsprosessen ta kontakt med sektorkontoret skole, oppvekst og kultur v/Håvard Tidemann Tlf: 74 81 32 35

Nærmere opplysninger om Meråker SFO fås ved henvendelse til SFO leder

Tlf: 97497949